Twitter

Att Gina Dirawi är snärtig i repliken har vi vetat sedan länge. Twitters format är som klippt och skuret för henne. Här är hon både personlig, politiskt och rolig. Som alla kända personer så kan hon snabbt slå ner på rykten - exempelvis från Hänt Extra - och göra det till en rolig grej.

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.