Youtube

Njut av gamla Ana Gina-klassiker

Det var på Youtube som Gina Dirawis resa tog fart. Det var på den kanalen hon startade sin videoblogg som sedermera öppnade de flesta dörrar för henne. Vi tvivlar inte en sekund på att dessa dörrar öppnats ändå, en så stor talang går inte att ignoreras. Kanalen Ana Gina är idag inte särskilt aktiv - men man kan klicka fram några av de mest klassiska klippen.

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.