Så tar man sig igenom en vårdnadstvist

Att genomgå en vårdnadstvist kan kännas som en enda lång uppförsbacke. En extremt jobbig upplevelse som de allra flesta föräldrar önskar slippa i sitt liv.

Få, för att inte säga ingen, planerar att hamna i en vårdnadstvist. Det är inte den utgången man ser framför sig när man skaffar barn med vad man antar är sitt livs stora kärlek. Dessvärre blir livet inte alltid som man tänkt sig. Saker händer som förändrar tillvaron, kanske till och med förändrar känslor och kärlekssagan kan ta slut.

Ibland går det så illa att man inte kan enas kring det finaste man har – ens barn. Kanske går det så illa att man måste ta hjälp av yttre krafter. Personer som är experter på att reda ut osämja kring gemensamma barn och som kan leda två föräldrar rätt i denna djungel. Detta är självklart en väldigt tråkig utgång och absolut inget någon önskar.

Vad innebär egentligen en vårdnadstvist?

Det är inte alla som har koll på vad en vårdnadstvist verkligen innebär. När blir egentligen ett bråk om barnen en fullfjädrad vårdnadstvist? Och vem kan egentligen hjälpa till om man hamnar i en vårdnadstvist med sitt ex? Kan man ta hjälp av gemene jurist eller finns det en advokatbyrå specialiserad på vårdnadstvister?

Sanningen är att det finns många jurister som har kunskaper inom vårdnadstvister men för att få mer riktad hjälp kan en specialist vara att föredra. En tvist uppstår när föräldrarna kommit fram till att de helt enkelt inte kan komma överens på egen hand. Att de behöver hjälp av någon annan att komma fram till vad som är bäst för barnet.

Varför uppstår en vårdnadstvist?

Det finns många anledningar till att det uppstår en vårdnadstvist. Då det finns föräldrar som är oense av någon anledning kan det uppstå en så sårig konflikt att detta leder till en vårdnadstvist. Sårade känslor i en jobbig skilsmässa kan göra att föräldrarna inte kan komma överens kring vad som är bäst för deras barn.

Ibland har en vårdnadstvist tuffare anledningar än bara osämja. Det kan handla om att en av föräldrarna är direkt skadlig för barnet på grund av kriminalitet eller beroendeproblematik. I sådana fall startas en vårdnadstvist för att få ett juridiskt beslut kring hur barnet ska skyddas från detta och hur dess vardag ska se ut.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Trots att man uppsöker en advokatbyrå specialiserad på vårdnadstvister kan tvisten bli en mycket utdragen process. En del vårdnadstvister pågår i många år. Vägen till ett beslut kan nämligen kräva en hel del undersökningar, samtal med berörda parter samt även barnet, utvärderingar av den information man fått in och annat som tar tid att utföra.

Denna långa väntan kan vara jobbig för alla inblandade, inte minst barnet i fråga. Ju längre en konflikt håller på desto svårare blir den ofta att reda ut och detta kan sätta djupa spår i familjen på sikt. Det är därför viktigt att som förälder försöka göra sitt yttersta för att handla med barnets bästa i tanken under hela vårdnadstvisten.

11 Oct 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.