Även solen har sina fläckar

Det är egentligen ett lite och ganska lustigt uttryck, att "även solen har sina fläckar", men det som menas med uttrycket är att även en person med en fin personlighet eller som är duktig, har sina brister. Det är ju egentligen inte så konstigt. Alla människor har sina svagheter. Att inte känna till det eller bry sig om en sådan sak, då bedrar man sig själv – och andra. 

När det kommer till Gina Dirawi, vet vi alldeles för lite om hennes fel och brister – även om vi här antar ju att även Gina har sina "fläckar"; alltså sina egna fel och brister – precis som vi andra. Så vilka fel och brister kan en så begåvad person, som Gina Dirawi ha? Här antar vi, att hon, liksom vi andra kan drabbas av svårigheter att kunna läsa perfekt när man blir äldre.

Gina ska debutera som författare

Någon under nästa år, ska Gina Dirawi debutera som författare. Hon har redan släppt namnet på den kommande boken och den ska heta "Paradiset ligger under mammas fötter". Enligt Aftonbladet och hennes egen manager ska boken handla om de fiktiva (?) personerna Mila, Nour och Mona. Och handlingen ska förläggas till Palestina (därifrån Gina själv är) och Norrland (hon är uppvuxen i Sundsvall). Kommer boken att handla om henne själv? Det återstår att se när det blir dags att läsa och recensera boken.

Dags att skaffa läsglasögon?

Börjar du lida av långsynthet? Att vara långsynt, innebär för de allra flesta, att man ser tydligt på långt håll – därav namnet "långsynthet" man ser bra på långt håll. Det innebär att håller man en bok, som man oftast gör, på ungefär 40 centimeters avstånd, så ser man mycket suddigt. Det sägs att läsningen (i allmänhet) går ner just nu. Antagligen menas med "läsning", läsning av böcker gjorda av papper. Det kanske stämmer, men stämmer det verkligen när det kommer till att läsa texter på datorn?

Terminalglasögon behövs till datorn

Oftast behöver man andra slags glasögon om man ska läsa något i datorn, som oftast är på ett läsavstånd på 60 centimeter. Sådana slags glasögon kallas för terminalglasögon. Oklart varför. Men oftast, när man är äldre, och har kommit över medelåldern, så behöver man olika slags glasögon för att kunna se klart och tydligt när man antingen ska läsa text på papper eller text i datorn. Datorn brukar man inte hålla lika nära ögonen som en bok, oftast brukar man ha datorn minst 60 centimeter från sina ögon. Läs mer här om läsglasögon på: https://www.seochle.se.

11 Nov 2019

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.