Bodelning för ökad trygghet

En bodelning kan ge intryck av att vara något som sker vid en tvist. Men det är en juridisk åtgärd som kan kännas trygg även när det inte finns någon konflikt.

Det kan gå ganska snabbt i en relation innan parterna glömt bort vem som hade med sig vad in i boet. Eller vem som har köpt vissa ägodelar. Därför är det inte ovanligt att man tar hjälp med att göra en bodelning. En juridisk åtgärd som innebär att man går igenom allt som finns i boet och noga noterar vem som också äger vad av det som finns där.

Men varför behöver du göra en bodelning, när det inte rör sig som en skilsmässa eller ett dödsfall? Det kan vara tryggt att ha ordning på ägandet innan något eventuellt kan hända. En trygghet som gäller för båda parter i en relation. Men även för blivande arvtagare.

Hjälp vid en bodelning

Genom att utföra en bodelning skapar man en trygghet som sker utan att det föreligger någon tvist eller konflikt. Eller så kan bodelningen vara en åtgärd som sker på grund av en tvist eller konflikt mellan parter i en före detta relation eller arvingar till ett dödsbo.

Vilken anledning det än kan vara till att det sker en bodelning, så är det klokt att ta hjälp med de juridiska handlingarna. Det är då oftast en advokat som träder in och skapar de nödvändiga handlingarna. Men för att det ska ske så måste ägaren, eller arvingarna, noga uppge allt som finns i boet. Mer kring bodelning kan du hitta här: https://www.svenskbodelning.se/ 

20 May 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.