Fallskyddsutbildning är ett absolut krav för arbete på hög höjd

Fallskyddsutbildning är ett måste för alla arbetsplatser där det utförs arbete på hög höjd. Den går att genomföra tidseffektivt även när byggschemat är tajt.

Även i ett pressat arbetsklimat behöver du se till att alla som jobbar på bygget har genomgått en ordentlig fallskyddsutbildning. Det gäller också då tiden är knapp. Men det finns faktiskt sätt att klämma in en fallskyddsutbildning på kort tid, utan att tumma på utbildningens kvalitet.

Satsa på en aktör som erbjuder vissa moment digitalt över internet, och förlägger de praktiska momenten till er egen arbetsplats. Att dina anställda går en fallskyddsutbildning i den miljö de faktiskt arbetar i kan inte bara korta ned tiden ni behöver avbryta arbetet för att gå utbildningen, utan också göra den skräddarsydd till just era behov. Och alltså ännu lite säkrare, än om utbildningens praktiska moment genomförts på annan plats.

Fallskyddsutbildning gör att säkerheten faller på plats

Fallskyddsutbildning är något du som chef inte ska ta lätt på. Fallolyckor är några av de dödligaste och vanligaste arbetsplatsolyckorna på svenska arbetsplatser, och du bör lägga ned mycket tanke på hur du bäst kan undvika att arbetsplatsen du ansvarar för drabbas.

Du ska också ha i åtanke att även mindre allvarliga fallolyckor kan innebära stora skadestånd för den som är ansvarig för arbetsplatsen, om inte rådande säkerhetsföreskrifter följts till punkt och pricka. Dit hör också att de som arbetar på hög höjd har fått en adekvat fallskyddsutbildning. Och som chef är det ditt ansvar. Gör en fallskyddsutbildning via detta företag: www.fallskyddsutbildning.net

12 May 2022

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.