Gå riskettan genom trafikskolan i Stockholm

Det är obligatoriskt att ta de båda riskutbildningarna för att få körkort. När du anmäler dig till en trafikskola i Stockholm ingår riskettan i utbildningen.

Riskettan är den av de två obligatoriska kurserna som är helt teoretisk, och det är en mycket viktig del av utbildningen. För att bli en skicklig förare krävs det att man kan trafikregler, och att man är bekväm med att manövrera fordonet. Men man är också medtrafikant och det innebär ansvar och hänsyn.

Riskettan är upplagd på tre lektionstimmar med paus, och äger rum i trafikskolans centrala lokaler under dagtid. Du anmäler dig när du påbörjar din körkortsutbildning, eftersom kursen går igenom det grundläggande ansvar och den hänsyn som krävs av en bilförare. För att bli godkänd behöver du aktivt delta i diskussioner och svara på frågor under utbildningen.

Riskettan blir lättillgänglig i centrala Stockholm

Riskettan i Stockholm är obligatorisk, men den blir lätt att hinna med eftersom du kan göra den i trafikskolans fräscha lokaler, och det finns kurstillfällen varje vecka. Du kan boka den tid som passar dig på nätet samtidigt som du bokar in dig på en körlektion.

Riskettan handlar om de distraktionsfaktorer som exempelvis trötthet, stress, mobiltelefoner och medpassagerare kan innebära. Du kommer att få råd och tips om hur du kan förebygga och undvika dessa risker. Stor vikt läggs också på den fara som alkohol och droger innebär om de kombineras med bilkörning. Diskussioner och praktiska exempel gör utbildningen intressant och bidrar till att göra dig till en ansvarsfull och skicklig förare.

21 Jul 2022

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.