Hemstädning räddar äktenskap i Stockholm

Hemstädning i Stockholm kan rädda ditt förhållande från att spricka. Ojämlik uppdelning av hushållssysslor kan så split även i en i övrigt bra relation.

En vecka innan Agneta lämnade honom hade de haft ett långt samtal om städningen i hemmet. I dag ångrade Bengt att han inte lyssnat mer på vad hon haft att säga. Han hade inte tyckt det var så farligt. Visserligen hade han förstått att Agneta gjorde betydligt mer i hemmet än vad han själv gjorde, men var det verkligen fog för att lämna honom?

Det tyckte Agneta att det var. En jämlik fördelning vad gällde hushållssysslorna var något hon inte hade någon lust att kompromissa med. Det hade hon lovat sig själv för länge sedan. Faktiskt var hon lite förvånad över att det inte skett på ett naturligt sätt. Bengt som hade verkat så modern.

Om han bara inte snålat in på hemstädning

Bengt hade däremot ett mycket tråkigt drag. Han var snål. Agneta visste inte hur många gånger hon föreslagit hemstädning i Stockholm som en lösning på problemet med uppdelningen av hushållsarbetet. Men Bengt hade bara slagit till bromsen och påstått att det fungerade fint som det gjorde. Han upplevde situationen som jämlik.

Det gjorde alltså inte Agneta. Och till slut får det vara nog, tyckte hon. Tack och hej till Bengt. Synd bara att ett annars välfungerande förhållande skulle spricka på något så mondänt som städningen. Men principer var principer. Agneta hade en karriär att tänka på. Och den var faktiskt betydligt viktigare att hinna med än att diska efter Bengt.

11 Jul 2022

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.