Jobbchans med rusta och matcha

Arbetsförmedling när den är som bäst är en boost åt den arbetssökande. Det finns någon som hjälper till så att det kan leda fram till en anställningsintervju.

Många kan vara hur duktiga som helst inom sitt yrke, men de är osäkra på hur man söker jobb och kommer inte till sin rätt. Med arbetsförmedlingens konsulttjänst rusta och matcha i Stockholm kan alla få en rättvis chans att komma in på arbetsmarknaden. Man får hjälp med sitt CV och hur man skriver en ansökan.

Hur man beter sig på en anställningsintervju kan också vara bra att få tips om. Gäller det ett industrijobb kommer man inte i finkläder till intervjun, och ska man jobba på bank bör man vara lite uppklädd och se välvårdad ut. På rusta och matcha berättar coachen lite om vad som krävs för den aktuella anställningen.

Rusta och matcha för självförtroende

Den som har sökt massor av jobb men inte ens blivit kallad till intervju kan lätt bli lite uppgiven. Då gäller det att inte tappa självförtroendet utan söka på nytt, igen och igen. Det är ju den rätta matchningen arbetsgivaren letar efter, en speciell egenskap eller färdighet som de önskar hos personalen.

Det är ofta bara en enda person som kan få jobbet och om det är hundra sökande är det lika svårt för dem som att vinna på lotteri att ens komma ifråga. Chanserna ökar om man kan göra sin platsansökan extra intressant, och det ska rusta och matcha i Stockholm hjälpa till med.

28 May 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.