Kan man hitta drömjobbet med Rusta och matcha?

Rusta och matcha är en tjänst där man erbjuder arbetssökande bland annat en jobbcoach och ordnar olika rekryteringsträffar med potentiella arbetsgivare.

Man bör, innan man ger ett svar på frågan i rubriken ovan, komma ihåg att det ser olika ut på olika arbetsmarknader och situationen kan fluktuera i både positiv och negativ riktning. För boende i Örebro kan tjänsten vara ett verktyg bland flera för att ta sig ut på arbetsmarknaden igen.

Att återvända till arbetslivet efter exempelvis en rehabilitering är för många en utmaning i sig. Att man betraktas som arbetsför, betyder inte automatiskt att man är redo att börja söka jobb. Precis som alla andra behöver man ha ett cv med sina meriter och erfarenheter samt gärna ett personligt brev.

Rusta och matcha tillhandahåller jobbcoach och stöd med att skriva cv

Något som man kan förvänta sig av rusta och matcha i Örebro är tillgång till en jobbcoach som kan vara ett stöd med det som nämnts ovan samt ge tips hur du ska sälja in dig hos de arbetsgivare du önskar komma i kontakt med. Något man bör tänka på är att hålla sina dokument uppdaterade och utforma dem så att de blir lättlästa och lättillgängliga för potentiella arbetsgivare.

I slutändan bör man dock ha med sig att det största ansvaret för att hitta sitt drömjobb, ligger hos den enskilde arbetssökanden. Rusta och matcha är inte ett magiskt trollspö, men ett kraftfullt verktyg för den som vill komma ut i arbetslivet igen och vara väl förberedd.

21 Jul 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.