Kommunikation viktig i marknadsföring

Mycket har skrivits om Gina Dirawi, så de flesta vet att hon kommer från Sundsvall och fick sitt genombrott som programledare för Melodifestivalen 2012, sedan återkom hon som programledare för detta program, året efter och även 2016. Sedan dess har hon vunnit kristallen, pris för bästa programledare bland annat. Få vet att hon även har studerat på Mittuniversitet i hemstaden Sundsvall. Där studerade hon statsvetenskap och retorik. Hon har utbildats i Röda korsets regi i hederskultur och hedersförtryck. Att hon är duktig på att uttrycka sig, är allmän känt. 

Tidigt, redan under skolåldern i högstadiet gjorde hon små klipp som hon la upp på Youtube. Då handlade de om arabisk, muslimsk och svensk kultur. Hon gjorde små snuttar om syster Khadidje, svennemorsan Bettan, discoturken Dario och fjortisen Fippan. Hon drev med fördomar och stereotyper. Tittarna hittade till henne. På Youtibe hade hon över 17 miljoner visningar.

Kommunikation viktig vid marknadsföring

Att kommunikation är väsentligt vid reklam och marknadsföring är rätt så självklart. Den som är duktig på att få läsare och besökare intresserad  av sin produkt har väsentligt större chans att få sina produkter och tjänster sålda än sina konkurrenter. I Sverige började man annonsera i tidningarna 1766, efter den första tryckfrihetsförordningen, och lagen har gällt sedan dess. Den innebär en avsevärd frihet att uttrycka det man vill. I och med annonsernas födelse kom annonseringen och marknadsföringen i gång. I Sverige såg man på USA, som redan under 1800-talet hade förfinat copywriter yrket. 

Skyltar och digitala skärmar

Till en början gjorde kända konstnärer annonserna i dagstidningarna. Från vackra konstverk, utvecklades annonserna till att bli färgstarka, slagkraftiga och enkla. Från tidningsannonser har vi sedan dess sett en remarkabel utveckling till neonskyltar, affischer och digitala skärmar. Nu ser vi stora byggskyltar som informerar om pågående byggnation, till politikerskyltar vid riksdagsval. Det senaste digitala marknadsföringen med filmklipp är den allra senaste utvecklingen. Vem vet vilken reklam vi kommer att se i framtiden?

Vilken reklamform kommer att överleva?

Tiden som inte annat kommer att visa vilken reklamform som kommer att finnas kvar. Redan nu ser vi stora digitala möjligheter att med hjälp av data ta fram reklam som tar hänsyn till vad Google känner till om dina tidigare sökningar och vad du har klickat på. Både på Facebook och Instagram får du reklam som baseras på vad du tidigare har visat intresse för med hjälp av Google sökningar och klickar på olika länkar.

I dag får du enbart reklam som riktas till dig då du läser tidningarna digitalt, liksom de du ser när du söker information på internet. Klicka här om du letar skyltar i Stockholm.

8 Jan 2018

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.