Kvalificerad akuttandläkare i Stockholm för omedelbar tandvård

Som tandläkare i Stockholm, en pulserande stad med stort tandvårdsbehov, kan du bli tillfrågad om du är villig att arbeta med akuta fall inom tandvården. Denna typ av arbete är av avgörande betydelse och behövs över hela landet för att tillgodose det akuta tandvårdsbehovet.

Akutmottagning i Stockholm - Snabb och effektiv akut tandvård

En akutmottagning i Stockholm är tillgänglig för patienter med livshotande eller mycket plågsamma tillstånd som behöver omedelbar hjälp. När det gäller akuta tandproblem kan patienten istället vända sig till en akuttandläkare i Stockholm. En sådan akutmottagning behöver inte nödvändigtvis vara på samma plats som den vanliga tandläkarmottagningen, utan kan vara en helt separat klinik. Tandbesvär kan uppstå när som helst på dygnet, även mitt på dagen och vilken dag som helst i veckan. Tyvärr kan det innebära att det inte finns några lediga tider hos den vanliga tandläkaren för patienten. Det är här du som akuttandläkare kommer in i bilden.

Skillnaden mellan en vanlig tandläkare och en akuttandläkare

Som akuttandläkare kommer du att möta patienter med olika typer av tandbesvär. Det kan också vara patienter som precis har varit med om en olycka. I dessa fall kan du hjälpa patienten med tandrelaterade problem samt bedöma om ytterligare hjälp behövs från exempelvis en tandkirurg eller annan specialistläkare. Som akuttandläkare kommer du att arbeta på ett något annorlunda sätt än vad du är van vid. Patienterna som kommer till dig kommer inte att boka återbesök. Ditt uppdrag är att snabbt hantera den akuta situationen och sedan hänvisa patienten till en lämplig klinik för fortsatt vård.

Om du behöver en akuttandläkare, besök denna hemsida: akuttandläkarestockholm.net

15 Aug 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.