Lämna bilen till en auktoriserad bilskrot Södertälje

Har det blivit dags att skrota bilen? Viktigt är att då att lämna den till en auktoriserad bilskrot i Södertälje. Men det finns även andra saker att tänka på.

En bil måste, när den skrotas, deponeras på ett sätt så att inga farliga ämnen läcker ut i naturen. Men vissa delar och metaller går bra att återanvända. Därför är det viktigt att man lämnar in bilen till en auktoriserad bilskrot i sin kommun när det är dags att skrota den.

Om bilen har körförbud och inte går att köra kan man få den upphämtad utan kostnad. Det kostar normalt heller inget att skrota bilen. Detta beror på att bilskroten i stället tjänar pengar på de delar och metaller som går att återanvända. Men är det en något äldre bil kan man i vissa fall behöva betala en avgift. Likaså om bilen inte är komplett.

Bilskrot i Södertälje som även tar emot andra fordon

För att man ska kunna skrota bilen måste man ta med sig registreringsbeviset och kunna legitimera sig som ägare till bilen. Ska man hjälpa någon annan att skrota en bil krävs det fullmakt från bilägaren. När man lämnar bilen till en auktoriserad bilskrot tar de hand om avregistreringen av bilen, vilket betyder att man slipper en hel del pappersarbete.

Det är förresten inte bara bilar som innehåller miljöfarliga ämnen. Därför kan vara bra att känna till att det även mot en avgift går att skrota andra fordon som cyklar, husvagnar, mopeder, skotrar, båtar och släpvagnar. Hur mycket det kostar beror på vilken typ av fordon det är.

21 Mar 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.