När bilen har gjort sitt, vad händer då?

När en bil når slutet av sin livslängd får den sitt välförtjänta vilopaus på vad som ibland kallas för "bils sista viloplats". Men i verkligheten är det långt ifrån sanningen, eftersom nästan allt på en bil kan återanvändas.

Tidigare kallades platsen där bilar hamnade när de togs ur trafik för bilskrot. Men på senare tid har termen "bildemontering" blivit alltmer populär. Detta ord beskriver bättre vad som faktiskt sker. När en bil inte längre kan användas på vägarna finns det ändå mycket som kan tas till vara genom att demontera den.

I vissa fall kan det finnas helt nya delar i bilen som knappt ens har använts innan bilen krockar eller skadas på annat sätt. Det kan också finnas delar i bilen som har använts en stund men fortfarande har mycket användbarhet kvar. Genom att plocka isär bilen kan man få tillgång till alla dessa delar. Det kan vara så att delarna kan användas direkt eller att de behöver rengöras eller renoveras innan de säljs.

Försäljning och tillgänglighet

När demonteringen är klar sätts ett pris på varje del och de läggs ut till försäljning. Dessa delar kan säljas över disk till privatpersoner eller bilmekaniker. Vanligtvis läggs delarna också upp på en webbplats där de kan beställas och köpas.

Vid demontering av en bil finns det också komponenter och material som inte kan säljas som reservdelar. Det kan vara trasiga delar eller vissa komponenter som helt enkelt inte kan säljas vidare, som drivmedel till exempel. Dessa material tas omhand och transporteras till rätt instans för vidare behandling och hantering. Överbliven metall kan smältas ner och återanvändas för att tillverka nya bilar eller andra produkter. Målet är att återvinna så mycket som möjligt och värna om miljön.

Om du är intresserad av att kontakta en bilskrot, kolla då in denna hemsida: nordiskaautomotor.se

21 Aug 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.