Redovisningsbyrå i Stockholm sköter bokföringen

Om du startat en firma och rutinuppgifter börjat växa dig över huvudet, är det klokt att låta en redovisningsbyrå i Stockholm ta hand om bokföringsarbetet.

Du som startat ett företag kan lätt drabbas av missriktad sparsamhet. Bokföring och liknande sifferexercis kan jag själv sköta och jag läste ju en kurs i bokföring när jag gick på tekniskt gymnasium, tänker du kanske. Men en firmas administration består inte enbart av löpande bokföring. En rad uppgifter ska lämnas till myndigheter och framförallt skall moms och preliminär skatt betalas i tid.

Den agenturfirma du startat tillsammans med en kollega går bra. I första hand är ni duktiga på att sälja och ni kan lösa era kunders problem med de produkter ni marknadsför. Leverantörerna finns i Asien och USA och tack vare tidsskillnaden kan ni i princip arbeta dygnet runt.

En redovisningsbyrå i Stockholm löser problem

Du har tagit på dig att sköta företagets administration men öppning av posten gör ni tillsammans för att ha gemensam kontroll över företagets affärer. “Varför får vi så många betalningspåminnelser från våra lokala leverantörer?” frågar dina kollegor. “Det är jag som slarvat med bokföringen, men jag ska bättra mig”, svarar du.

Din kollega har ett konstruktivt och bättre förslag. “Varför lägger vi inte ut vår administration med bokföring och fakturabevakning på en redovisningsbyrå i Stockholm?” Du kan inte annat än att hålla med och istället för att på helgerna bråka med siffror kan du lägga din tid på sådant du är allra bäst på.

Hitta din redovisningsbyrå här: flowc.se

10 Jul 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.