Så kan ett tryckeri ge dig fördelar

Hur ska man kunna sticka ut och hur ska man kunna få en plats i rampljuset då konkurrensen är så pass hård? Det spelar ingen roll om det handlar om att lyckas som artist, om man vill få en bok utgiven eller om det handlar om att söka vanliga typer av jobb. Man är aldrig ensam och man kommer alltid att möta konkurrens.

Ta bara en sådan sak som att söka ett arbete. Du anstränger dig, du skriver ett CV och kryddar ditt personliga brev så att detta ska vara så intressant och tilltalande som möjligt. Du är perfekt för jobbet - men ändå så kallas du inte till någon intervju. En slump?

Så kan det definitivt vara och den slumpen kan också innebära att rekryteraren har ungefär 300 ansökningar att gå igenom och att han av den anledningen inte lägger någon notis om din. Detta då denna ser exakt likadan ut som 250 stycken andra ansökningar. Att få det egna CV:et att poppa ut och skilja sig behöver inte vara så svårt och vi skulle säga att man kan få det övertaget med ganska enkla - och prisvärda! - medel.

Att anlita exempelvis ett tryckeri kan göra stor skillnad då ett sådant dels kan anpassa storleken - alla har A4, du kanske kan välja en lite, lite större - och sedan också hjälpa dig med typsnitt, textens placering, textens storlek och med färger som verkligen passar ihop med varandra. Ett skickligt tryckeri kan vara skillnaden - speciellt om det handlar om en jobbansökan i större städer som Stockholm där man definitivt kommer att träffa på en hårdare konkurrens.

Finns det ett tryckeri kvar överhuvudtaget?

Ryktet om döden för ett tryckeri är betydligt överdriven. Många tror att den nya tekniken slagit ut branschen och många har i och med detta också velat sätta upp dödsrunor. Så är inte fallet - förändring har definitivt skett och man kan se att ett tryckeri effektiviseras och anammat den nya tekniken. Det är enbart till gagn för kunderna; trycken blir skarpare, de går att göra i fler upplagor, det går snabbare och man har fler valmöjligheter att trycka på andra saker än enbart på papper.

Kort och gott: tryckeribranschen blommar - men i färre rabatter än tidigare. Många tryckerier har de facto lagt ner, men de som fortfarande finns kvar i Stockholm har väldigt många uppdrag och de klarar av att leverera produkter som ger återkommande - och nya! - kunder. Det tycker vi att du ska ha i åtanke då det kan vara lösningen som gör att du skiljer dig från den stora massan i exempelvis en process i att söka arbete.

31 Oct 2018

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.