Snygga till fasaderna, Stockholm!

Det är sällan man skriker till en hel stad och inte till enskilda personer. Men, har ni tänkt på en sak med Stockholm? Det är en vacker stad, trots alla störande och förfulande detaljer. Att Stockholm är en vacker stad beror till stor del på vattnet och att man alltid kan känna naturens närhet. Och; Stockholm har - och är inte rädd för att visa upp - sin stolta historia. Byggnader med anor långt bak i tiden, fina promenadstråk, broar, viadukter och härliga fastigheter från en svunnen tid som delar utrymme - på ett smakfullt sätt - med nya, moderna byggnationer. Det är vackert, men det är också något som kräver vissa åtgärder.

Vi menar att många fastigheter ser gamla ut på ett dåligt sätt. Det ska synas rent arkitektoniskt från vilket århundrade en byggnad härstammar och man ska som boende och turist kunna avgöra om det exempelvis handlar om Jugend, om gotisk, om romantiskt eller om barock. Man ska inte se detta på slitage och smuts. Tyvärr så är många byggnader i Stockholm märkta av tidens tand och där man, enligt oss, tidigare borde vidtagit åtgärder genom en fasadrenovering.

En fasadrenovering är nödvändig och vi är fullt medvetna om att sådana dels äger rum i Stockholm - se bara på Grand Hotell, på Slottet och på Nationalmuseum - och att de dels kostar penagr och tar tid att genomföra. Men, det kanske ändå går att göra sådana mer frekvent eller åtminstone se till att utföra fasadtvättar med tätare tidsintervaller?

Avgaser och vibrationer påverkar putsen

En storstad som Stockholm där trafiktrycket är högt påverkar skicket på fasaderna. Dels så avger de många bilarna avgaser som smutsar ner fasaderna. Dels så skapas vibrationer från tåg, bilar och från alla höga ljud; dessa vibrationer leder till att sprickor uppstår. Dessa sprickor kan sedan bilda frostsprängningar som uppstår då vatten tränger in, fryser och tinar fort. En frostsprängning innebär att större sjok lossnar och faller av av en fastighet.

Sett till det senare så är en fasadrenovering alltså inte bara nödvändig av estetiska skäl - det är nödvändigt även sett till att minska risken för svåra personskador. Om du skulle äga en fastighet i Stockholm och där ett sjok av puts ramlar ned och träffar en gångtrafikant så är det ditt ansvar - det är inte stadens och det är inte den träffade personen som bär hundhuvudet. Därför bör man - även som villägare - se över om det är dags att boka in en fasadrenovering.

Varför är andra städer vackrare?

Om man besöker andra städer i världen som även de - liksom Stockholm - har anor som sträcker sig långt tillbaka i tiden och har gjort alla äldre byggnader till en del av den urbana miljön så är det, i många fall, mer välskötta sådana. Handlar det om att man tar frågan om fasadrenovering och fasadtvätt på större allvar i Krakow, i Rom och i exempelvis Prag?

Det är svårt att svara på, men faktum är att Stockholm som stad har mycket att lära från dessa städer och där man skulle tjäna mycket på dessa läropengar. Stockholm är en vacker stad, men med en potential som är så mycket större än vad som idag visas för omvärlden.

Läs mer om fasadrenovering på sajten http://www.fasadrenoveringstockholm.net.

3 Jan 2019

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.