Ta hjälp av migrationskonsult för att ansöka om arbetstillstånd i Sverige

Arbetstillstånd är inget man bara “får”. Ansökningsprocessen är snårig och det är inte säkert att ansökan blir godkänd. En migrationskonsult kan vara god hjälp.

Att få ett godkänt arbetstillstånd innebär ofta att man behöver genomgå en lång och komplicerad ansökningsprocess. Många tror att det är mycket enkelt att börja arbeta i Sverige jämfört med i välkänt strikta länder som USA och Australien, men det finns faktiskt en hel del hinder på vägen även för den som vill börja jobba i gamla Svedala.

För att få ett arbetstillstånd i Sverige måste man till exempel bevisa för svenska myndigheter att man har anställning eller kontrakterade arbetsuppdrag hos en svensk arbetsgivare. Det går inte att ansöka om arbetstillstånd för att bara söka arbete i Sverige. Arbetet måste redan vara säkrat när man söker tillstånd.

Juridisk expertis ökar chanserna för godkänd ansökan om arbetstillstånd

En migrationskonsult för arbetstillstånd kan hjälpa individer att navigera genom den komplexa processen att ansöka om arbetstillstånd. En migrationskonsult kan även hjälpa till att förtydliga vad som krävs av den som söker tillstånd, och visa på vägar att uppfylla dessa krav.

Genom att anlita en kvalificerad migrationskonsult för arbetstillstånd kan personer som vill komma till Sverige för att arbeta öka sina chanser att få tillståndet beviljat. Det går ofta även snabbare och smidigare jämfört med att sköta processen helt själv. Svensk arbetslagstiftning är generellt snårig, och en ansökan om arbetstillstånd kräver framför allt en god förmåga att tolka lagtexter på svenska.

24 Sep 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.