Takläggare i Stockholm varierar i pris och kvalitet – välj rätt

I Stockholm finns det enormt många tak som kräver en takläggare för renovering och underhåll. Därför finns det också många takläggare. Jämför offerter noga.

Det finns statistik som visar att det finns över 30 000 bostadsrättsföreningar i Stockholm. Det innebär att behovet av takläggare för underhåll och renoveringar är mycket stort i den svenska huvudstaden. Antalet registrerade takläggare i Stockholm ökar också stadigt, och det ska finnas över 200 registrerade företag i Stockholm.

Även om efterfrågan på takläggare är stor i Stockholm, verkar inte stockholmarna vara särskilt sugna på att fixa med sina tak. Det finns siffror som tyder på att över hälften av stadens bostadsrättsinnehavare upplever takläggning som det mest påfrestande underhållsarbetet på lägenheten eller fastigheten. Det gäller med andra ord att vara noggrann i valet av takläggare, för att arbetet ska gå smidigt och bli korrekt utfört snabbt.

Tänk på prisvärdhet och kvalitet när du väljer takläggare

När det är dags att kontakta en takläggare i Stockholm är det viktigt att be om en offert. Priserna på takläggning i Stockholm varierar kraftigt, och påverkas även av faktorer som takets storlek, materialval och renoveringsbehov. Det kan skilja så mycket som 100 000–500 000 kronor på arbetet för takläggning, beroende på förutsättningarna.

När du granskar offerter från olika takläggare ska du också ta i beaktande att det är mycket viktigt att välja en registrerad och erfaren takläggare. Detta är det enda sättet du kan vara säker på att verkligen få en professionell och kvalitativ takläggning, och inte sälla dig till den majoritet som tyckte det var mycket besvärligt att lägga om taket. Det finns det nämligen ingen anledning till, om du väljer rätt takläggare i Stockholm.

8 Aug 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.