Våldtäkt – därför ska du alltid anmäla

Samhället tar brottet våldtäkt på stort allvar. Det innebär också att det blir väldigt viktigt att anmäla om man har blivit utsatt så att rättvisa kan skipas.

Det är inte alla sexualbrott som garanterar att man får skaka galler om man blir dömd. Sexuellt ofredande kan till exempel visserligen ge fängelse, men straffskalan börjar på böter. Så är dock inte fallet när det gäller grövre brott – som våldtäkt. Även om den inte rubriceras som grov är straffet minst tre år i fängelse.

Att våldtäkt alltid ger fängelse vittnar om att samhället ser mycket allvarligt på den här typen av brott. Det är en markering att det inte tolereras, inte ens om det är första gången man döms. Men det är inte alltid helt enkelt att döma någon för våldtäkt då det inte sällan är ord som står mot ord.

Våldtäkt är en traumatisk upplevelse

Det faktum att det kan vara svårt att bevisa utom rimligt tvivel att en våldtäkt har ägt rum ska dock inte på något sätt innebära att man ska låta bli att anmäla brottet. Polisen, socialtjänst och andra myndigheter uppmuntrar till att alltid anmäla. Även om det naturligtvis kan kännas väldigt jobbigt.

Ingen kan säga någonting annat än att det är en mycket traumatisk upplevelse att bli utsatt för en våldtäkt. Det gör det sannolikt inte lättare att anmäla – men det kan vara väldigt viktigt för att kunna gå vidare och få någon form av rättvisa. Och inte minst är det även viktigt för samhället som stort.

24 Aug 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.