Våldtäkt i Göteborg – samhället har ett stort uppdrag

Att bli våldtagen är en traumatisk upplevelse som lämnar svåra fysiska och psykiska ärr. Har man blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg behöver man stöd.

Vissa saker ska inte få hända, men sker ändå.. Våldtäkter är definitivt ett sådant exempel. Det är förstås jätteviktigt att jobba förebyggande i exempelvis skolor och andra samhällsinstitutioner. Till exempel med värderingar och utbildning kring vad som är och inte är tillåtet i Sverige. Men trots allt måste samhället också fortsatt vara berett på att våldtäkter kan förekomma trots allt förebyggande arbete.

I sådana situationer är det oerhört viktigt att samhället kan sluta upp för den som blivit utsatt. Om det är en ung person kan skolan till exempel stötta genom elevhälsan och kontakt med kurator eller skolsköterska. I den juridiska processen, om våldtäkten anmäls, behövs ofta ännu mer stöd för målsägande.

Svårt att prata om våldtäkt

Man ska inte förutsätta att den som har blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg eller någon annan svensk ort kommer att vilja prata öppet om det. Åtminstone inte till en början. Att falla offer för ett sexualbrott är i regel en mycket traumatisk erfarenhet som kan vara mycket svår att prata om.

Det är just därför det är så otroligt viktigt att den som blivit utsatt upplever att man har människor omkring sig som man kan känna stort förtroende för. Arbetet med att skapa förtroende måste med andra ord ske hela tiden. I skolan, på arbetsplatser, inom myndigheter och i familjen.

Lär dig mer om ämnet genom att besöka våldtäktgöteborg.se.

12 Aug 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.